Savjet tjedna

PRAVILNO DIŠITE ZA VRIJEME VJEŽBANJA

  • pravilno disanje olakšava izvođenje vježbe i povećava vaše sposobnosti
  • pravilno disanje izvodi se tako da radite izdisaj prilikom koncentrične faze mišićne kontrakcije, a udisaj kod ekscentrične faze
  • ovo pravilo vrijedi za sve vježbe osim za neke za ramena, ovdje je disanje obrnuto, udahnite prilikom koncentrične faze mišićne kontrakcije, a izdahnite prilikom ekscentrične