Savjet tjedna

POVEĆAJTE UNOS VITAMINA I MINERALA

Obrada i način pripremanja hrane, uvelike je vitaminski i mineralno osiromašuju. Vitamini i minerali izuzetno su bitni za normalno odvijanje različitih funkcija u tijelu kao i za imunitet. Stoga ubacite u režim prehrane neki od preparata koji će vam osigurati dovoljno vitamina i minerala.

Preparati koje možete kupiti su u obliku običnih tableta i osiguravaju vam dnevnu količinu potrebnih vitamina i minerala.