Obavijesti

Osobe koje imaju pravo na studentske cijene moraju biti mlađe od 25 godina i imati redovno upisanu godinu na fakultetu (potrebno je donjeti potvrdu s fakulteta).


 

ISKORISTITE POPUST OD 10% NA ČLANARINU

 

KOJI OSTVARUJETE UKOLIKO PLATITE NOVU ČLANARINU ZA VRIJEME TRAJANJA (PRIJE ISTEKA) STARE (VAŽEĆE) ČLANARINE.

NOVA ČLANARINA POČINJE TEĆI NAKON ISTEKA STARE ČLANARINE. 

 

POPUST SE ODNOSI SAMO NA GOTOVINSKO PLAĆANJE.